Home Akvarel og Akryl Malerier Grafik og Logo design Lenes "Olie" Link's

Min Grafik & Logo Design

Trøjer Efter 2009. Trøjer før 2009. Logoer. Øvrigt PC-grafik.

Mange foreninger oplever gennem tiden at deres logo bliver noget uldent idet det ofte er logoer som er overleveret som fotokopier der gennem årene er blevet kopier af kopier eller men somme tider også bare foreningens ønske om at få lidt farver ind i logo´et. Da jeg allerede lavede trøjer til nogle af foreningerne var det naturligt også at hjælpe med tegning og rentegning af logoer som der her er givet nogle eksempler på.